Regeling zorginfrastructuur

De septembercirculaire 2017 vemeldt dat het Rijk in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toevoegt aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Dit bedrag is afkomstig uit de middelen van de beleidsregel/afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017. (De beleidsregel verviel per 1-1-2015 door de Hervormingen in de Langdurige Zorg en de daaruit voortgekomen afschaffing van de AWBZ.)

Lees verder >> (bron: VNG)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *