Invoering nieuw PGB-systeem

Op dit moment wordt door alle partijen hard meegewerkt aan de bouw van het nieuwe PGB-systeem. Er wordt onderzocht hoe een goede en beheerste invoering in 2018 stapsgewijs kan plaatsvinden. Voor gemeenten is besloten dat er begin 2018 vooralsnog niets verandert en de jaarovergang net als vorig jaar zal gaan verlopen.

PGB-systeem
Onder de voorwaarde dat een zorgvuldige invoering kan worden gerealiseerd, streven ketenpartijen er naar om begin 2018 het nieuwe PGB-systeem te laten werken. Met dit systeem worden budgethouders ondersteund in het voeren van eigen regie over hun zorgbudget, doordat controles zoveel als mogelijk worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Daarnaast levert het een bijdrage aan een verdere vereenvoudiging door meer gestandaardiseerde verwerking, vermindering van de administratieve lasten en een fraudebestendige en rechtmatige uitvoering die aansluit op het primair proces van gemeenten en zorgkantoren. Bron: VNG lees verder >>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *