aanbod

Bijeenkomst Veteranenzorg

Geachte hulpverleners en vrijwilligers,

Sinds 1 Januari 2015 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de zorg van al haar inwoners. Wanneer de inwoner een veteraan betreft, is het Ministerie van Defensie verantwoordelijk voor deze (na-)zorg, indien er sprake is van een dienst gerelateerde zorgvraag.

Op basis van ervaringsdeskundigheid is een groot aantal, hoofdzakelijk mede-veteranen, opgeleid tot

Nuldelijnsondersteuner. Om te zien hoe dit onder de aandacht te brengen van vertegenwoordigers van diverse gemeenten is een regio gekozen om dit uit te rollen.

Op vrijdag 16 Februari j.l. zijn vertegenwoordigers van 26 gemeenten uit de regio Midden- en West-Brabant (de Startregio) bij elkaar gekomen voor een eerste informatieronde. Daarbij is besloten om ook op locatie een bredere informatiebijeenkomst te organiseren voor vrijwilligers en hulpverleners in het veld of beter gezegd in de wijk, die geconfronteerd worden met zorgvragen van burgers.

Voor gemeenten in regio Hart van Brabant inclusief de ABG gemeenten wordt dit georganiseerd op :

Donderdag 24 Mei 2018 in Theater de Boemel, Burg Brokxlaan 8-76, 5041 SB Tilburg

Het programma is als volgt

12:15 – 12:30 uur Inloop genodigden

12:30 – 13:15 uur Lunch tijdens de presentatie Nuldelijnsondersteuning 2.0 en wat dit voor u betekent

13:15 – 13:30 uur Interactieve sessie met vraag en antwoord

13:30 – 14:00 uur (Vroeg-)signaleren van gedrag bij veteranen

14:00 – 14:20 uur Informatie over Veteranen Ontmoetings Centrum “Hart van Brabant”

14:20 – 15:00 uur Afsluiten onder genot van een drankje

De bijeenkomst wordt mede gefinancierd door de deelnemende gemeenten in de regio Hart van Brabant.

Indien u wilt deelnemen aan deze informatieve en aantrekkelijke bijeenkomst, meldt u zich dan aan door gebruik te maken van onderstaande QR code of via de link: http://eepurl.com/dtym8r

U komt dan bij een aanmeldformulier dat u ingevuld mag retourneren. Daarna ontvangt u nog een bevestiging.

De Werkgroep ziet uit naar een grote opkomst, aangezien naast de informatie ook een aanvulling op de bestaande professionele competenties wordt geleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *