Over Zorgwijzer013

HET KAN OOK ANDERS / SLIMMER / DICHTERBIJ / BETER

Wijkbewoners die met elkaar een zorgcoöperatie vormen. Ouders die gezamenlijk zelfstandige woonruimte organiseren voor hun kinderen met een verstandelijke beperking. Ex-werknemers van een thuiszorgorganisatie die als nieuwe aanbieder de markt betreden. Steeds meer mensen nemen zelf het heft in handen. Zij organiseren de zorg voor zichzelf of voor anderen op een nieuwe manier. Misschien wel slimmer dan we gewend zijn. En wie weet, ook wel beter. Je ziet ook steeds vaker kleinere zorgaanbieders. Zoals een klussendienst die ouderen letterlijk een handje kan helpen. Of een organisatie die mantelzorg biedt aan mensen die geen beroep kunnen doen op vrienden of familie.

HOE DOE JE DAT?

Ook in onze regio wemelt het van de particuliere zorginitiatieven en kleine zorgaanbieders. Daar kunnen we veel van leren. Over hun aanpak en ervaringen. Hoe doe je dat, een initiatief van de grond tillen? Wie heb je daar nog meer voor nodig en hoe benader je andere partijen? Kan de gemeente iets voor je doen? Zijn er regelingen waar je gebruik van kunt maken?

KENNISMAKEN, LEREN, INSPIREREN

De gemeenteraad van Tilburg ziet graag dat inwoners die zorg nodig hebben, maximaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die er binnen hun gemeente zijn. De gemeenten hebben sinds een paar jaar zelf een aantal taken en bevoegdheden op het gebied van de zorg. Maar het totale zorgaanbod reikt veel verder. Daar horen ook die nieuwe zorginitiatieven en zorgaanbieders bij.

Met ZORGWIJZER 013 wil de raad de kennis over die initiatieven en aanbieders verrijken. Voor iedereen in Tilburg en daarbuiten die belangstelling heeft, en voor de gemeente zelf. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar inspireren? Aanbieders uit de hele regio zijn van harte welkom om dit platform te gebruiken.

De ZORWIJZER013 is tot stand gekomen in samenwerking met Frits en Sylvia van Assem (Homeinstead), Mark Gravelyn (Prospectsatwork), Rinus de Jong en MarieJose Weyden (De Zevenhoek) en Joyce Snijders en Peter Nebbeling  (Sensezorg) en is gebouwd door Online Marketingbureau Converzo